Eduskunta: Kysymys: Valtionyhtiöiden johtajien kohtuuttomat palkat ja eläkkeet

Uutinen: Risto Kuisma ehdolle eduskuntavaaleihin
16 elokuun, 2010
Halkian Ty:n arpajaisjuhlassa / SDP:sta, monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta
29 elokuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Valtionyhtiöiden johtajien kohtuuttomat palkat ja eläkkeet

Eduskunta 25.8.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Valtionyhtiöiden johtajien kohtuuttomat palkat ja eläkkeet
Eduskunnan puhemiehelle
Valtionyhtiöiden johtajien palkat ovat kohtuuttoman suuret. Suuren palkan lisäksi johtajille maksetaan usein myös valtavia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia, jotka pahimmissa tapauksissa vielä salataan. Tavallisen kansalaisen on vaikea ymmärtää kymmenien tuhansien eurojen kuukausituloja ja eläkkeitä. Hyvästä työstä hyvä palkka on oikein, mutta huonosta tai tavallisesta työstä suhteettoman suuri palkka on väärin. Sillä on kielteinen vaikutus koko yhteiskuntaan. Se syö kansalaisten uskoa siihen, että työ ja ahkeruus palkitaan oikeudenmukaisesti. Palkkojen ja etujen salailu heikentää entisestään uskoa yhteiskuntajärjestelmäämme.
Valtionyhtiöiden johtajien palkat eivät ole millään tavalla oikeutettuja suhteessa muihin valtion virkoihin. Esimerkiksi pääministerin palkka on huomattavan paljon valtionyhtiöiden johtajien palkkoja pienempi, vaikka työn vaativuus ja vastuullisuus varmasti on paljon suurempi.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus puuttua valtionyhtiöiden johtajien kohtuuttomiin palkkoihin ja lisäetuihin, jotta oikeudenmukaisuus suhteessa muihin valtion palkkoihin toteutuisi?
Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2010
Risto Kuisma /sd