Eduskunta: Kysymys: Välitysfirmojen työnhausta

Eduskunta: Kysymys: Sähkön kohtuuton hinnankorotus
19 tammikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Työttömyyskorvauksen myöntämisen joustamattomuus
28 tammikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Välitysfirmojen työnhausta

Eduskunta 27.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Välitysfirmojen työnhausta
Eduskunnan puhemiehelle
Työnvälitysfirmat hakevat usein MOL:in sivuilla työntekijöitä, vaikka heillä ei ole osoittaa hakijoille työpaikkaa. Firmojen tarkoitus on saada ihmisiä rekisteriinsä, jotta heillä on mahdollisten työpaikkojen auetessa omilla listoillaan hakijoita. Monelle työnhakijalle toiminta tuottaa suuren pettymyksen, kun hän tultuaan valituksi kuuleekin päässeensä töiden sijasta pelkästään välitysfirman listoille.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen työnvälitysfirmojen toiminnasta, ja pitääkö hallitus sitä hyväksyttävänä?
Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd