Eduskunta: Kysymys: Työttömyyskorvauksen myöntämisen joustamattomuus

Eduskunta: Kysymys: Takuueläkkeen hakemisesta
27 tammikuun, 2011
Kurkistus: Työtä työttömyyden tilalle
1 helmikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Työttömyyskorvauksen myöntämisen joustamattomuus

Eduskunta 28.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Työttömyyskorvauksen myöntämisen joustamattomuus
Eduskunnan puhemiehelle
Työttömyyskorvauksen myöntämisessä olisi syytä ottaa paremmin huomioon yksilölliset elämäntilanteet ja itsestä riippumattomat tapahtumat. Esimerkkitapauksessa asepalvelustaan suorittanut poika oli hakenut ammattikorkeakouluun, mutta postin lakon takia kirje valintakokeesta tuli perille samana aamuna kuin itse koe järjestettiin. Armeijan takia kokeeseen ehtiminen toiselle puolelle Suomea oli mahdotonta. Pojalta evättiin työttömyyskorvaus ja työmarkkinatuki, koska hän ei mennyt kokeeseen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen tukijärjestelmän joustamattomuudesta, ja pitääkö hallitus hyväksyttävänä että ihmiset joutuvat itsestä riippumattomista syistä järjestelmän ulkopuolelle?
Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd