Eduskunta: Kysymys: Työpaikkakassojen tulevaisuudesta

Minne menet SDP?
14 lokakuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Perusterveydenhoidon ongelmista
20 lokakuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Työpaikkakassojen tulevaisuudesta

Eduskunta 15.10.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Työpaikkakassojen tulevaisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Työpaikkakassalla tarkoitetaan sairauskassaa, joka on saanut Kelalta suostumuksen myöntää jäsenilleen ja mahdollisesti myös jäsenten perheenjäsenille sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia. Lisäksi työpaikkakassa voi myöntää lakisääteisiä etuuksia täydentäviä lisäetuuksia.
Työpaikkakassaan pitää tällä hetkellä kuulua vähintään 300 jäsentä. Kelassa pohditaan parhaillaan esitystä, jossa työpaikkakassan jäsenten vähimmäisraja nostettaisiin 1500 jäseneen. Käytännössä tämä johtaisi useiden työpaikkakassojen lakkauttamiseen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus suhtautuu kaavailuihin nostaa työpaikkakassojen jäsenmäärävaatimuksen alarajaa?
Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2010
Risto Kuisma /sd