Eduskunta: Kysymys: Tuulivoiman sijoittelusta ja haitoista

Eduskunta: Kysymys: Eläkeputkessa olevien sairausvakuutuksesta
7 lokakuun, 2010
Kurkistus: Kuulumisia Eduskunnasta
9 lokakuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Tuulivoiman sijoittelusta ja haitoista

Eduskunta 8.10.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Tuulivoiman sijoittelusta ja haitoista
Eduskunnan puhemiehelle
Riittävän ja edullisen energian turvaaminen on tärkeä tavoite. Suomen etu on, että meillä on monipuolinen energiantuotanto, johon kuuluu sekä ydinvoimaa että uusiutuvia energiamuotoja.
Suurimuotoinen tuulivoima ei kuitenkaan ole Suomen oloihin sopiva energiantuotantomuoto. Tuulivoima on kallista ja aiheuttaa merkittäviä meluhaittoja. Tuulivoimalaitokset ovat valtavan kokoisia, ja vaikuttavat maisemaan kymmenien kilometrien säteellä.
Esimerkiksi Inkooseen ollaan kaavailemassa tuulipuistoa ilman että naapuriston mielipiteitä on kuultu tarpeeksi. Samoin vähätellään tuulivoimahankkeen merkitystä alueen linnustolle ja kansallismaisemalle. Tuulivoiman sijoittelusta ei ole riittävän selkeitä sääntöjä, jotka minimoisivat suurten tuulivoimaloiden aiheuttamia haittoja.
Uusiutuvia energiamuotoja tulee tukea, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. On järjetöntä tuhlata veronmaksajien rahoja sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat kalliita, tehottomia ja aiheuttavat merkittäviä haittoja sekä ihmisille että luonnolle. Jopa 160 tonnin painoisten tuulivoimaloiden rakentaminen kuluttaa niin paljon luonnonvaroja ja energiaa, ettei se ole kestävän kehityksen ja järkevän energiapolitiikan kanssa sopusoinnussa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen tuulivoiman aiheuttamista merkittävistä haitoista, ja aikooko hallitus ryhtyä toimiin, jotta tuulivoimalat eivät pilaa ympäristöä ja ihmisten elinoloja?
Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2010
Risto Kuisma /sd