Eduskunta: Kysymys: Turvattomista kouluteistä

Eduskunta: Kysymys: Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta
26 marraskuun, 2010
Kurkistus: Tarvitaan joukkoliikennettä sekä henkilöautoja
1 joulukuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Turvattomista kouluteistä

Eduskunta 30.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Turvattomista kouluteistä
Eduskunnan puhemiehelle
Kouluteiden turvattomuus on monin paikoin iso ongelma. Pienet lapset joutuvat vaarallisiin tilanteisiin koulumatkallaan erityisesti teitä ylittäessään. Valitettavasti vaaratilanteiden syynä on usein autoilijoiden varomattomuus, joka johtaa esimerkiksi liikennevalojen noudattamatta jättämisiin tai liian suuriin ajonopeuksiin. Joskus vaaratilanteiden syynä on myös huono ajotie, jolla yhdistyy monta vaaratekijää.
Lain mukaan kunnat ovat velvollisia järjestämään koulukuljetukset peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä. Koulukuljetus voidaan myöntää harkinnanvaraisesti lyhyemmillekin matkoille, mikäli koulumatka on oppilaalle vaarallinen, vaikea tai raskas.
Esimerkkitapauksessa Nummi-Pusulassa kunta on järjestänyt 1-3. luokkalaisille koulukyydin Oinolaan, mutta 10-vuotiaasta lähtien lasten täytyy kulkea mutkaista ja mäkistä ajotietä kouluun. Usein lapset kulkevat kapean tien laidassa useampi vierekkäin. Nummentiellä Nummen kirkonkylältä Oinolaan on 40 km/h rajoitus, jota ei aina noudateta ja mutkaisella tieosuudella on ollut useita vaaratilanteita. Nykymuodossaan tie on hengenvaarallinen lapsille. Alueella on olemassa valmis kaava kevyen liikenteen väylää varten, mutta siihen ei ole löytynyt tarvittavaa rahoitusta.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä parantaakseen kouluteiden turvallisuutta? Aikooko hallitus osoittaa tarvittavat määrärahat Nummentien kevyen liikenteen väylään, jotta Nummi-Pusulan lasten koulutie olisi turvallisempi?
Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd