Eduskunta: Kysymys: Tullin henkilöstöongelmista

Eduskunta: Kysymys: Vihreästä moottoritiestä
30 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Fortumin ydinvoimalaluvasta
5 lokakuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Tullin henkilöstöongelmista

Eduskunta 1.10.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Tullin henkilöstöongelmista
Eduskunnan puhemiehelle
Tullilaitos on suurissa vaikeuksissa budjettiongelmien ja valtion tuottavuusohjelman takia. Koko tullilaitos on ollut rekrytointikiellossa marraskuusta 2008 alkaen. Kielto jatkuu ainakin vuoden 2011 loppuun saakka. Jotta vakituisen henkilöstön palkanmaksu on voitu turvata, määräsi tullihallitus vuoden 2009 alussa että kaikkien määräaikaisten työntekijöiden palvelussuhteet on lopetettava. Heitä oli lähes sata henkilöä, joista suuri osa oli kouluttautunut tehtävään kalliissa tullikoulutuksessa. Poistettuja määräaikaisia työntekijöitä oli eniten Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla. Irtisanomiset ovat aiheuttaneet vahinkoa tullin toiminnalle ja tulevaisuudelle. Moni nuori jäi myös prosessissa tyhjän päälle.
Tullilaitoksen ongelmat ovat vaarantaneet Loviisan tullin jatkon. Loviisan tullin minimivahvuuden ehdoton alaraja on 10 henkilöä. Tulli palvelee mm Itä-Uudenmaan yrityksiä ja vastaa Loviisan ja Kilpilahden satamien rahtialusten henkilöstön passintarkastuksista ja viisumien annoista. Loviisan tulli tarvitsee riittävät toimintamäärärahat turvatakseen toiminnan jatkuvuuden.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen tuottavuusohjelman ja budjettiongelmien aiheuttamista suurista vaikeuksista tullin toiminnalle? Aikooko hallitus osoittaa riittävät määrärahat tullilaitoksen tilanteen parantamiseksi, sekä erityisesti Loviisan tullin toiminnan turvaamiseksi?
Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2010
Risto Kuisma /sd