Eduskunta: Kysymys: Takuueläkkeen hakemisesta

Eduskunta: Kysymys: Sähkön kohtuuton hinnankorotus
19 tammikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Työttömyyskorvauksen myöntämisen joustamattomuus
28 tammikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Takuueläkkeen hakemisesta

Eduskunta 27.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Takuueläkkeen hakemisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Kela alkaa maksaa takuueläkettä maaliskuussa. Suomen vähimmäiseläke nousee takuueläkkeen myötä 687,74 euroon kuukaudessa, ja sitä maksetaan noin kymmenelle prosentille eläkkeellä olevista. Takuueläkettä ei kuitenkaan myönnetä automaattisesti, vään sitä on erikseen haettava. Järjestely lisää byrokratiaa ja aiheuttaa eläkeläisille vaivaa. Takuueläke voitaisiin maksaa ilman erillistä hakemista, samalla tavoin kuin muutkin eläkkeiden korotukset
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi takuueläkettä pitää erikseen hakea, mitä hyötyä hakemismenettelystä on ja miksi vanhuksille aiheutetaan tarpeetonta vaivaa?
Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd