Eduskunta: Kysymys: Taitetun eläkeindeksin poistaminen

Eduskunta: Kysymys: Vieraiden kielten käyttö julkisten virastojen ja laitosten nimissä
28 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vihreästä moottoritiestä
30 syyskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Taitetun eläkeindeksin poistaminen

Eduskunta 29.9.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Taitetun eläkeindeksin poistaminen
Eduskunnan puhemiehelle
Eläkeindeksi, jossa palkkojen osuus on vain kaksikymmentä prosenttia, merkitsee sitä, että eläkeläisten suhteellinen ansiotaso laskee jatkuvasti. Pitkään eläkkeellä olleilla ansiotason ero ympäröivään yhteiskuntaan on kymmeniä prosentteja. Nykyinen eläkeindeksi on epäoikeudenmukainen. Palkkojen painoarvon eläkeindeksissä tulisi olla vähintään viisikymmentä prosenttia. Vaikka eläkeindeksin korjaus merkitsee eläkemaksujen korottamista, on indeksi korjattava oikeudenmukaiseksi.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus ryhtyä toimiin, joilla korjataan epäoikeudenmukainen eläkkeiden maksussa käytettävä indeksi?
Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd