Eduskunta: Kysymys: Syväpuron lakkautusuhasta

Tervehdyssanat Karjalatalon Itsenäisyyspäivän juhlassa
6 joulukuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Eläkkeiden maksun myöhästymisistä
8 joulukuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Syväpuron lakkautusuhasta

Eduskunta 7.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Syväpuron lakkautusuhasta
Eduskunnan puhemiehelle
Päihdeongelmaisten hoitokoti Syväpuro on toiminut Liljendalissa jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Sitä on luotsannut alusta asti ansiokkaasti sosiaalineuvos Mauri Poikeljärvi, joka on erikoistunut kaikista huonokuntoisimpien alkoholistien auttamiseen. Syväpuro onkin saanut kiitosta kokemuksesta päihdehuollossa, henkilökunnan määrästä, huoneiden koosta ja siitä, millaisia asiakkaita paikka pystyy ottamaan vastaan.
Nyt Syväpuro on lakkautusuhan alla, sillä päihdetyöntekijöiden uudet koulutusvaatimukset pakottivat yhteistyökumppanin, Helsingin kaupungin, luopumaan sopimuksestaan Syväpuron kanssa vuodenvaihteessa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran mukaan, päihdehuollon toimintayksikön toiminnan on perustuttava sosiaali- tai terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen omaavan henkilöstön hoitoon. Syväpuron tapauksessa tämä tarkoittaisi sitä, että vuosikymmeniä menestyksekästä työtä tehneen Poikeljärven olisi suoritettava tutkinto voidakseen jatkaa työtään.
Uusiin koulutusvaatimuksiin olisi kohtuullista tehdä poikkeus Syväpuron kohdalla. On surullista, jos näin tärkeä ja upeasti hoidettu työ jouduttaisiin lopettamaan.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen Syväpuron hoitokodin lakkautusuhasta ja aikooko hallitus toimia sen puolesta, että arvokas työ voisi jatkua?
Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2010
Risto Kuisma /sd