Eduskunta: Kysymys: Suomen pankkien myöntämistä asuntolainoista

Eduskunta: Kysymys: Energiasäästölamppujen perusteettomasta suosimisesta
1 joulukuun, 2010
Tervehdyssanat Karjalatalon Itsenäisyyspäivän juhlassa
6 joulukuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Suomen pankkien myöntämistä asuntolainoista

Eduskunta 2.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Suomen pankkien myöntämistä asuntolainoista
Eduskunnan puhemiehelle
Suomalaisilla on paljon suuria asuntolainoja, joiden vakuutena on yksin tai lähes yksin vain asunto. Asuntolaina on yleisesti suuri suhteessa velallisten tuloihin. Laina-ajat ovat usein ylipitkiä. Lainanmaksukyky perustuu ennätysmäisen alhaisiin korkoihin ja poikkeuksellisen pitkiin laina-aikoihin. Velallisen lainanmaksukyky ei yleensä kestä mitään taloudellisia vastoinkäymisiä.
Erityisen vaikeaan tilanteeseen velalliset joutuvat jos korkotaso nousee. Asuntojen hinnat ovat nousseet viimevuosina merkittävästi. Jos taloudellinen tilanne huononee, on Suomessakin vaarana asuntojen hintakupla. Silloin asuntolainojen vakuutena olevat asunnot eivät kaikissa tapauksessa riitä velan vakuudeksi.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Paljonko suomalaisilla on asuntolainoja? Miten paljon ja miten suuri osa kokonaispääomasta on sellaista, jossa vakuutena on lainoitettu asunto? Miten hallitus on varautunut siihen, että heikentyvä taloustilanne ja korkojen nousu heikentää velallisten lainanhoitokykyä? Selviävätkö suomalaiset pankit, jos merkittävä osa velallisista ei kykene hoitamaan lainojaan?
Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010
Risto Kuisma /sd