Eduskunta: Kysymys: Sähköpostiosoitteen pysyvyydestä

Eduskunta: Kysymys: Pornainen-Nikkilä -maantien peruskorjauksesta
1 helmikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Nuorisotyöttömyydestä
7 helmikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Sähköpostiosoitteen pysyvyydestä

Eduskunta 3.2.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Sähköpostiosoitteen pysyvyydestä
Eduskunnan puhemiehelle
Moni suomalainen on ottanut käyttöön internet-operaattorinsa tarjoaman sähköpostiosoitteen. Kun henkilö vaihtaa internet-operaattoria hän menettää samalla myös sähköpostiosoitteensa. Tästä aiheutuu paljon vaivaa ja sekaannusta henkilölle itselleen, mutta myös kaikille muille, jotka ovat häneen yhteydessä. Puhelinnumeronsa voi säilyttää, vaikka vaihtaa operaattoria.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus toimia niin, että henkilö voi säilyttää sähköpostiosoitteensa vaikka vaihtaa internet-operaattoria? Voisiko tämän osoitteen säilyttämisen järjestää samalla tavalla kuin puhelinnumeroiden osalta on lailla säädetty?
Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd