Eduskunta: Kysymys: Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta

Eduskunta: Kysymys: Byrokratiasta ajokorttiasiassa
17 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Ikärasismista työmarkkinoilla
23 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta

Eduskunta 19.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta
Eduskunnan puhemiehelle
Sähköyhtiöt pitivät vuosikymmeniä sekä siirtohinnat että energian hinnat vakaina. Sähköyhtiöt olivat myös tuottavia. Sähkömarkkinalaki vapautti energian kilpailulle. Sähköyhtiöitä siirtyi suurilla kauppahinnoilla mm. pörssiyhtiöiden omistukseen. Uudet sähköyhtiöiden omistajat mullistivat sähkön hinnoittelurakenteen. Kilpailtu energian hinta laski aluksi, mutta samalla monopolisoitu siirtohinta nousi. Myöhemmin myös energian hinnat ovat nousseet. Sähkömarkkinalain tulisi estää kohtuuton hinnoittelu. Sitä laki ei ole tehnyt.
Sähköenergian osuus tyypillisen kuluttaja-asiakkaan sähkölaskusta on noin 35-50 prosenttia. Sähköenergian myyjän voi kilpailuttaa, mutta kiinteiden kustannusten osuus, eli sähkön siirtopalvelusta aiheutuvat kulut, pysyvät kuitenkin samana. Ne muodostavat siis merkittävän osuuden sähkölaskusta.
Ministeri Pekkarinen vastasi asiaa koskevaan kirjalliseen kysymykseen helmikuussa, että sähköverkonhaltijoiden toiminnan valvonta on Suomessa Energiamarkkinaviraston toimesta toteutettu hyvin, eikä hallitus tässä tilanteessa näe tarpeelliseksi erikseen puuttua sähkön siirron hinnoitteluun. Syytä kuitenkin olisi, koska kohtuuttomat hinnat aiheuttavat paljon ongelmia kuluttajille.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi hallitus ei koe tarpeelliseksi puuttua sähkönsiirron hintoihin, jotta ne saataisiin kohtuullisiksi?
Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd