Eduskunta: Kysymys: Säästäväisyydestä

Eduskunta: Kysymys: Päihdetyön ammattitutkinnosta
8 joulukuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: VR-yhtymän suunnitelmista sulkea rautatieasemia
16 joulukuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Säästäväisyydestä

Eduskunta 13.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Säästäväisyydestä
Eduskunnan puhemiehelle
Säästäväisyydellä tuetaan luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää kehitystä. Säästäväisyys torjuu kaikkein tehokkaimmin ympäristöuhkia, energian tuhlausta ja ilmastonmuutosta. Kansalaisia tulee kannustaa säästämiseen, nykyisen tuhlailevan kulutuksen ihannoinnin sijaan.
Kertakäyttökulttuurista on pyrittävä pois esimerkiksi verotuksen keinoin. Verotuksella ei saa rohkaista päästöjen vähentämisen nimissä uusien tavaroiden hankintaan, esimerkiksi autojen vaihtoon.
Oman talouden suunnittelu on muuttunut yhä lyhytjänteisemmäksi, ja monien pienituloisten kaikki rahat menevät kulutukseen. Rahankäytön ongelmista ja säästäväisyyden puutteesta kertoo myös pikavippi-ilmiö.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä säästäväisyyden eli nuukuuden edistämiseksi?
Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2010
Risto Kuisma /sd