Eduskunta: Kysymys: Ruuhkamaksuista

Eduskunta: Kysymys: Pikavipeistä
11 helmikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Lääkäripulasta
17 helmikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Ruuhkamaksuista

Eduskunta 15.2.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Ruuhkamaksuista
Eduskunnan puhemiehelle
Ruuhkamaksujen käyttöönotto on jatkuvasti esillä keskusteluissa kun mietitään pääkaupunkiseudun ja sen työssäkäyntialueen liikennetilannetta. Ruuhkamaksuja on kaavailtu Helsingin keskustaan, kehäteille tai jopa niinkin kauas kuin Porvoon ja Sipoon rajalle. Osassa malleista maksut kohdistuisivat Helsingin ydinkeskustaan tuleville, osassa jopa pääkaupunkiseudun läheisissä kunnissa ajaviin.
Mikäli yksikään kaavailluista ruuhkamaksuista toteutuisi, niin autolla työssäkävijöiden kustannukset nousisivat merkittävästi. Yhtenä perusteluna maksuihin siirtymisessä onkin käytetty sitä, että autolla kulkevat saisivat kannustimen vaihtaa joukkoliikenteeseen. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan monella alueella ole mahdollista, koska toimivia joukkoliikenneyhteyksiä ei ole. Autoilulle ei näin ollen ole olemassa todellisia vaihtoehtoja. Näiltä alueilta tuleville ruuhkamaksut olisivat pakollinen lisäkulu. Ruuhkamaksut eivät ratkaisisi todellista ongelmaa, joka on puutteelliset tai kokonaan puuttuvat joukkoliikenneyhteydet.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi ruuhkamaksuja jatkuvasti suunnitellaan vaikka ne eivät ole todellinen vaihtoehto?
Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd