Eduskunta: Kysymys: Pornainen-Nikkilä -maantien peruskorjauksesta

Eduskunta: Kysymys: Oikeusturvan puutteista
28 tammikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Isännöitsijöiden pätevyydestä
3 helmikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Pornainen-Nikkilä -maantien peruskorjauksesta

Eduskunta 1.2.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Pornainen-Nikkilä-maantien peruskorjauksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Pornaisten kunnan pääasiallinen tieyhteys on Pornainen-Nikkilä-maantie, jonka kautta yhteydet pääkaupunkiseudulle valtaosin kulkevat. Tie on erittäin mutkainen, mäkinen ja kapea. Liikennemäärät tiellä ovat niin suuret, että liikenneturvallisuus on vakavasti uhattuna. Kapealla tiellä liikkuu myös runsaasti kevyttä liikennettä, koska tie luikertelee talojen välissä keskellä vanhaa ja uutta asutusta. Tien nopeusrajoitus on laskettu 80 kilometristä tunnissa 60 kilometriin tunnissa tien huonon kunnon takia.
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Uudenmaan tiepiirin mukaan Pornainen-Nikkilä-tien peruskorjaustarve on kiistaton. Tien peruskorjaus on edennyt määrärahojen karsimisten vuoksi hyvin hitaasti. Pääosa tiestä odottaa edelleen kunnostusta, jonka aikataulusta ja tarvittavista määrärahoista ei ole mitään varmuutta. Liikenneturvallisuuden ja liikennemäärän takia tilanne on kestämätön.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus osoittaa tarvittavat määrärahat Pornainen-Nikkilä-maantien peruskorjaukseen, jotta tien turvallisuutta saataisiin parannettua?
Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd