Eduskunta: Kysymys: Pikavipeistä

Eduskunta: Kysymys: Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta
9 helmikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Ruuhkamaksuista
15 helmikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Pikavipeistä

Eduskunta 11.2.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Pikavipeistä
Eduskunnan puhemiehelle
Suuri joukko suomalaisia menettää joka vuosi luottokelpoisuutensa pikavippien seurauksena.
Pikavippien saanti on edelleen liian helppoa, vaikka niille onkin asetettu joitain rajoituksia.
Luottoja markkinoidaan helppona ja positiivisena ratkaisuna rahaongelmiin, mutta niihin liittyvistä velvollisuuksista ei anneta riittävästi tietoa. Varsinkin nuorille olisi tarvetta järjestää jo kouluissa talouskoulutusta ja oman rahatalouden hallinnan opettamista. Valtavat korkokulut voivat ajaa ylivelkaantumiseen ja jopa koko elämän mittaiseen velkakierteeseen.
Pikavippien myöntämisessä asiakkaan tunnistaminen ja todentaminen ei täytä riittäviä kriteereitä eikä menettelytapoja, eikä asiakkaan maksukykyä varmenneta riittävästi. Asiakkaalta perittävät kulut ja korot menevät koronkiskonnan puolelle. Pikavippitoiminta on monella tapaa kyseenalaista, ja sitä olisi joko valvottava huomattavasti tarkemmin tai sitten toiminta pitäisi kieltää kokonaan.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus toimia sen puolesta että pikavippiyritysten toiminta saadaan finanssivalvonnan valvontaan ja pankkeja koskevan sääntelyn piirin, tai vaihtoehtoisesti kielletään kokonaan?
Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd