Eduskunta: Kysymys: Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta

Kurkistus: Kuulumisia Eduskunnasta
lokakuu 9, 2010
Eduskunta: Kysymys: Työpaikkakassojen tulevaisuudesta
lokakuu 15, 2010

Eduskunta: Kysymys: Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta

Eduskunta 14.10.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Kansaneläkkeisiin tehtiin tasokorotus, mutta se koski vain pientä osaa henkilöistä jotka saavat pientä eläkettä, eli alle 1260 euroa kuukaudessa. Pienet työeläkkeet ovat jääneet jälkeen yleisestä elintason noususta koska eläkeindeksi on epäoikeudenmukainen ja edellyttäisi pikaista korjausta.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus ryhtyä toimiin pienten työeläkkeiden tasokorotuksen aikaansaamiseksi?
Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2010
Risto Kuisma /sd