Eduskunta: Kysymys: Palvelutaloasumisen hinnoista

Eduskunta: Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 § muuttamisesta
1 maaliskuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Ajoneuvojen valomääräyksistä
3 maaliskuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Palvelutaloasumisen hinnoista

Eduskunta 2.3.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Palvelutaloasumisen hinnoista
Eduskunnan puhemiehelle
Palvelutalo on monen vanhuksen tilanteessa hyvä asumisratkaisu. Palvelutaloissa yhdistyy parhaimmillaan turvallinen ja virikkeellinen ympäristö joka mahdollistaa kodinomaisen asumisen. Valitettavasti palvelutalojen taso vaihtelee merkittävästi henkilökuntapulan ja resurssien takia. Myöskin palvelutalojen hinnoissa on suuria eroja.
Monelle vanhukselle palvelutalot eivät ole todellinen vaihtoehto. Palvelutalossa asumisen kustannukset ovat niin suuret, että se on pienituloisille eläkeläisille käytännössä mahdotonta. Erityisen hankalia ovat tilanteet, joissa eläkeläispariskunnan toinen osapuoli ei enää pärjää kotona vaan muuttaa palvelutaloon. Tällöin toinen osapuoli ei usein voi jäädä pariskunnan omaan kotiin asumaan, koska kaikki tulot menevät palvelutalon laskuihin.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä jotta palvelutalojen hinnat olisivat kohtuullisia?
Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2011
Risto Kuisma /sd