Eduskunta: Kysymys: Päihdehoitoon ohjauksesta

Eduskunta: Kysymys: Uudenmaan huonossa kunnossa olevat tiet pikaisesti peruskorjaukseen
2 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Loviisan rata peruskorjattava
10 syyskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Päihdehoitoon ohjauksesta

Eduskunta 7.9.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Päihdehoitoon ohjauksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Päihdeongelmat ovat valitettavan yleisiä Suomessa. Jopa yli 600 000 suomalaisen arvioidaan kärsivän päihdehaitoista. Tällä hetkellä päihderiippuvuudesta kärsivä henkilö ei kuitenkaan saa vaikuttaa hoitopaikkaansa, koska hoidontarpeen arvioinnin suorittaa yksi valtakunnallinen hoitoyksikkö joka ohjaa ensisijaisesti potilaat itselleen. Pahimmissa tapauksissa arviointia joutuu odottamaan monta viikkoa, vaikka hoidon olisi syytä alkaa mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun potilaan motivaatio siihen on herännyt.
Päihdehoitoja on monia erilaisia, eikä joidenkin tuloksellisuutta ole vielä selvitetty. Näin ollen ei ole luotettavasti ja yhteismitallisesti tutkittu, mitkä hoidot auttavat potilasta ja ovat tuloksiin verrattuna taloudellisesti edullisia. Olisi tärkeää, että eri päihdehoidoista suoritettaisiin puolueeton tutkimus. Näin toivottavasti edesautettaisiin tilannetta, että potilas jatkossa voitaisiin ohjata nopeasti hänen haluamaansa ja hänelle sopivaan hoitoon.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen siitä, että päihderiippuvuudesta kärsivä henkilö ei voi vaikuttaa hoitopaikkaansa, ja aikooko hallitus toimia aktiivisesti sen puolesta, että eri päihdehoitojen tuloksellisuudesta tehtäisiin puolueeton tutkimus?
Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd