Eduskunta: Kysymys: Opettajan ammattinimikkeen suojaamisesta

Eduskunta: Kysymys: Pornainen-Nikkilä -maantien peruskorjauksesta
helmikuu 1, 2011
Eduskunta: Kysymys: Nuorisotyöttömyydestä
helmikuu 7, 2011

Eduskunta: Kysymys: Opettajan ammattinimikkeen suojaamisesta

Eduskunta 3.2.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Opettajan ammattinimikkeen suojaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Opettajan työ on yksi tärkeimmistä ja vaativimmista tehtävistä mitä on. Tällä hetkellä opettaja nimike ei ole suojattu, vaan sitä voi käyttää myös kuka tahansa tehtävään kouluttamaton. Opettajan sijaisina toimivat henkilöt eivät monesti ole tehtävään virallisesti päteviä, mutta voivat silti käyttää itsestään opettaja nimikettä. Tilanne on epäreilu sekä kouluttamattomille opettajana toimiville joille asetetaan opettajan vaatimukset, että lapsille ja heidän vanhemmilleen jotka eivät voi olla varmoja opettajan pätevyydestä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus toimia sen puolesta että opettajan ammattinimike suojattaisiin?
Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd