Eduskunta: Kysymys: Oikeusturvan puutteista

Eduskunta: Kysymys: Takuueläkkeen hakemisesta
27 tammikuun, 2011
Kurkistus: Työtä työttömyyden tilalle
1 helmikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Oikeusturvan puutteista

Eduskunta 28.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Oikeusturvan puutteista
Eduskunnan puhemiehelle
Oikeudenkäyntikulut ovat niin kohtuuttoman suuret, että se käytännössä estää tavallisen kansalaisen osalta oikeusjutun aloittamisen. Kun hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan myös vastapuolen kulut, ylittävät oikeudenkäyntikulut tavallisissa riita-asioissa itse riidan rahallisen arvon. Kuluriski on nykyisellään oikeudenkäyntien suurin riski.
Oikeudenkäyntikulut voivat tavanomaisesti nousta kymmeniin tuhansiin euroihin ja usein myös sitä suuremmiksi. Jos kansalaisen vastapuolena on suuryritys tai vastaava, on oikeudenkäynti käytännössä mahdotonta. Korkeat oikeudenkäyntikulut rajoittavat kansalaisten mahdollisuutta saada oikeutta ja koko suomalaista oikeusturvaa.
Kuluriskin lisäksi oikeudenkäyntien pitkä kesto uhkaa oikeusturvaa. Kun oikeudenkäyntikulut ovat kohtuuttomat ja päätös viipyy vuosia, on kansalaisten käytännössä tyydyttävä virheellisiin ja vääriin päätöksiin.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä oikeudenkäyntikulujen alentamiseksi ja oikeudenkäyntien keston lyhentämiseksi?
Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd