Eduskunta: Kysymys: Nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Eduskunta: Kysymys: Julkisten palveluiden kilpailuttamisesta
9 maaliskuun, 2011
Kiitokset! Hyvä ystävät ja kotisivujeni lukijat!
26 huhtikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Eduskunta 15.3.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista
Eduskunnan puhemiehelle
THL:n kouluterveyskyselyn perusteella saa ajantasaista tietoa nuorten hyvinvoinnista. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi lähes kaikissa Suomen peruskouluissa ja lukiossa sekä pääosassa ammatillisia oppilaitoksia. Viimeisimmän kyselyn perusteella yli kymmenen prosenttia nuorista kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta masentuneisuudesta. Neljätoista prosenttia nuorista on myös kokenut, että kouluterveydenhoitajan vastaanotolle on vaikea päästä. Yli puolet vastaajista ilmoitti, että koulun fyysisissä työoloissa on puutteita. Joka viides oli kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana.
Tulokset kertovat siitä, että nuorten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta olisi tehtävä entistä enemmän töitä, ja varsinkin ennaltaehkäiseviin toimiin tulisi panostaa. On kestämätön tilanne, että apua hakeva nuori ei pääse kouluterveydenhoitajan vastaanotolle helposti ja nopeasti. Huonot kokemukset avunsaamisesta saattavat myös helposti johtaa siihen, että nuori ei jatkossa edes hae apua, koska ei usko että häntä autetaan.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi?
Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2011
Risto Kuisma /sd