Eduskunta: Kysymys: Nuorisotyöttömyydestä

Eduskunta: Kysymys: Opettajan ammattinimikkeen suojaamisesta
helmikuu 3, 2011
Eduskunta: Kysymys: Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta
helmikuu 9, 2011

Eduskunta: Kysymys: Nuorisotyöttömyydestä

Eduskunta 7.2.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Nuorisotyöttömyydestä
Eduskunnan puhemiehelle
Nuorten työttömyys on moninkertaista keskimääräiseen työttömyyteen verrattuna. Jo muutaman kuukauden kestävä toimettomuus saattaa passivoida nuoren pitkäksikin aikaa ja hänen syrjäytymisriskinsä kasvaa. Pitkään työttömänä olleilla nuorilla ennuste tulevaisuudesta on huono.
Yhteiskunnallamme ei ole varaa jättää nuoria heitteille. Työvoimatoimistojen resursseja on lisättävä niin, että jokainen nuori pystytään kohtaamaan yksilönä ja häntä voidaan auttaa kunnes tilanne on aidosti ratkennut.
Kaikille alle 25-vuotiaille on taattava työ- ja/tai opiskelupaikka. Yhteiskuntatakuun toimivuuteen on panostettava kunnolla. Ammatinvalinnan ohjausta on tehostettava ja nuorille työttömille on järjestettävä tehokasta yksilöllistä työpaikkaohjausta ja tehokasta apua opiskelupaikan löytämiseen. Ammattitaidottomille sopivat työpaikat ovat häviämässä kokonaan, joten koulutus on aivan välttämätöntä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus toimia niin, että nuorten yhteiskuntatakuu aidosti toimisi ja kaikille alle 25-vuotiaille taattaisiin työ- tai opiskelupaikka?
Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd