Eduskunta: Kysymys: Loviisan rata peruskorjattava

Eduskunta: Kysymys: Jätevesiasetus on kohtuuton
7 syyskuun, 2010
Kurkistus: Viikko eduskunnassa
12 syyskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Loviisan rata peruskorjattava

Risto Kuisma 10.9.2010:Loviisan rata peruskorjattava
Kansanedustaja Risto Kuisma (sd) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Loviisa-Lahti radan peruskorjauksesta. Loviisa-Lahti radan peruskorjaus on alueen logistiikan ja satamatoiminnan kannalta välttämätön. Nyt rata on lakkautusuhan alla, koska peruskorjauksen toteutumisesta vallitsee epävarmuus. Mikäli rata lakkautettaisiin, merkitsisi se nyt rautateitse hoidettavien kuljetusten siirtämistä maanteille. Tämä heikentäisi sataman ja koko alueen kilpailukykyä sekä lisäisi kuljetusten kustannuksia ja teiden liikennemääriä.
Mikäli rata korjattaisiin, voitaisiin sitä tulevaisuudessa käyttää myös henkilöliikenteeseen. Tämä palvelisi sekä alueen asukkaita että elinkeinoelämää, ja olisi ympäristöystävällinen vaihtoehto.
Kansanedustaja Risto Kuisma kysyy, aikooko hallitus osoittaa pikaisesti tarvittavat määrärahat Loviisa-Lahti radan peruskorjaukseen.