Eduskunta: Kysymys: Linja-autoliikenteen liikennelupajärjestelmän poistumisen aiheuttamat ongelmat

Eduskunta: Kysymys: Sähkön kohtuuton hinnankorotus
tammikuu 19, 2011
Eduskunta: Kysymys: Työttömyyskorvauksen myöntämisen joustamattomuus
tammikuu 28, 2011

Eduskunta: Kysymys: Linja-autoliikenteen liikennelupajärjestelmän poistumisen aiheuttamat ongelmat

Eduskunta 27.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Linja-autoliikenteen liikennelupajärjestelmän poistumisen aiheuttamat ongelmat
Eduskunnan puhemiehelle
Linja-autoliikenteen liikennelupajärjestelmän poistuminen aiheuttaa suomalaiseen markkinatalouteen sopimattoman tilanteen.
Esimerkkitapauksessa pieni yritys haki lupaa kahdelle pikavuorolle. Kun tämä tuli kahden suuremman yrityksen tietoon, nämä hakivat täsmälleen samaan aikaan lähteviä vuoroja. Koska kaikki hakijat täyttivät minimiehdot, oli lupaviranomaisen myönnettävä lupa jokaiselle. Siten jokaista haettua vuoroa ajaa kaksi kilpailevan yrityksen bussia täsmälleen samaan aikaan ja samaa reittiä. Ilmeisesti isommat yritykset pyrkivät estämään pientä yritystä pääsemästä linjaliikenteeseen. Pienelle yritykselle tämä voi olla jopa kohtalokasta, kun kahden vuoron tulot ovat pienemmät kuin menot, mutta se on kuitenkin sitoutunut liikenteeseen kahden vuoden ajaksi.
Lupaviranomaisen lainmukainen toiminta antaa näin ollen suurille yrityksille mahdollisuuden epäterveellä kilpailulla ajaa pienet pois markkinoilta. Joukkoliikennelain oli tarkoitus parantaa palvelua ja mahdollistaa terve kilpailu, mutta tulos ei ole sen mukainen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen linja-autoliikenteen liikennelupajärjestelmän poistumisesta aiheutuneista epäterveistä kilpailutilanteista, ja mitä hallitus aikoo tehdä asialle?
Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd