Eduskunta: Kysymys: Jatkokysymys esiintymisestä kasvot peitettynä oikeudenistunnoissa

Eduskunta: Kutsu: Kuulumisia eduskunnasta – tule tapaamaan Laukkoskelle 21.11
10 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: ELY:t ja AVI:t sekä maaherran nimikkeen katoaminen
12 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Jatkokysymys esiintymisestä kasvot peitettynä oikeudenistunnoissa

Eduskunta 5.11.2010Ministeri Juha Rehula vastaa
Työpaikkakassojen tulevaisuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Risto Kuisman /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 845/2010 vp:
Miten hallitus suhtautuu kaavailuihin nostaa työpaikkakassojen jäsenmäärävaatimuksen alarajaa?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Työpaikkakassan oikeudesta toimia sairausvakuutuslain mukaisten korvauksien ja etuuksien antajana säädetään sairausvakuutuslaissa (1244/2004 ). Edellytyksenä on muun muassa, että kassan toimintapiiriin kuuluu vähintään 300 työntekijäjäsentä.
Työpaikkakassojen jäsenmäärävaatimuksen alarajan muuttaminen edellyttää muutosta sairausvakuutuslakiin. Lainmuutoksen valmistelun käynnistämisen edellytyksenä on, että ensin selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet muutoksen toteuttamiseen. Tällä hetkellä ei sosiaali- ja terveysministeriössä ole vireillä toimenpiteitä, jotka tähtäävät työpaikkakassojen jäsenmäärävaatimuksen alarajan muuttamiseen, joten kysymystä on pidettävä ennenaikaisena.
Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010
Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula