Eduskunta: Kysymys: Jätevesiasetus on kohtuuton

Eduskunta: Kysymys: Uudenmaan huonossa kunnossa olevat tiet pikaisesti peruskorjaukseen
2 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Loviisan rata peruskorjattava
10 syyskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Jätevesiasetus on kohtuuton

Risto Kuisma 7.9.2010:Jätevesiasetus on kohtuuton
Kansanedustaja Risto Kuisma (sd) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen jätevesiasetuksen kohtuuttomuudesta. Jätevesien käsittelyä koskeva valtioneuvoston asetus tuli voimaan 1.1.2004. Asetuksessa asetetaan kiinteistöjen jätevesissä olevien haitta-aineiden poistamiselle vähimmäisvaatimukset. Asetus on osoittautunut täysin kohtuuttomaksi erityisesti pienituloisten ja iäkkäiden henkilöiden kannalta. Tiedot säännöksistä ovat epäselviä. Moni kiinteistönomistaja ei tiedä, miten täyttää määräysten vaatimukset. Kalliiden jätevedenkäsittelyjärjestelmien hankinta ja asentaminen on suhteessa päästöihin kohtuuton rasite sekä taloudellisesti että vaivannäöllisesti.
Jätevesiasetuksesta tiedottaminen on ollut viranomaisten taholta heikkoa. Tiedotuksessa on lisäksi sotkettu haja-asutusalueen ja vesilaitoksen vahvistetun toimialueen määräykset, jotka ovat poikkeusluvan osalta erilaiset.
Kansanedustaja Risto Kuisma kysyy, aikooko hallitus muuttaa kohtuuttomia haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen määräyksiä sekä antaa selkeät ohjeet joustoista ja poikkeusluvista?
Kuisma tiedustelee onko tulossa uusia ohjeita tai aikatauluja ja miten hallitus aikoo saada asiasta oikeaa tietoa kansalaisille.