Eduskunta: Kysymys: Jäänmurtajien palvelutason nostaminen

Eduskunta: Toimenpidealoite: Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta
16 joulukuun, 2010
Kurkistus: Leikkauslistoja valmistellaan: lupaukset on pidettävä
10 tammikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Jäänmurtajien palvelutason nostaminen

Eduskunta 4.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Jäänmurtajien palvelutason nostaminen
Eduskunnan puhemiehelle
Suomen ulkomaankaupan kannalta merikuljetusten toimivuuden turvaaminen kaikissa sääolosuhteissa on ensisijaisen tärkeää. Talvisin meriliikenne on riippuvainen jäänmurtajista. VTT:n vuonna 2004 valmistuneen tutkimuksen mukaan Suomen jäänmurtajat eivät edes keskinkertaisena jäätalvena pysty turvaamaan riittävää palvelutasoa. Joskus laivat ovat joutuneet odottamaan apua jäihin juuttuneina jopa yli viikon, vaikka odotusaika kriteerien mukaan saisi olla korkeintaan neljä tuntia.
Jäänmurtajien määrää on joko lisättävä tai sitten vanhoja aluksia korvattaessa on hankittava uuden teknologian jäänmurtajia, joilla palvelutaso pystytään turvaamaan nykyistä paremmin. Nykyinen tilanne ei voi jatkua, sillä se on riski sekä kauppapolitiikalle, ympäristölle että liikenteelle.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, että jäänmurtajien palvelutasoa nostetaan?
Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd