Eduskunta: Kysymys: Irtisanottujen työkyvyn ylläpitämisestä

Eduskunta: Toimenpidealoite: Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta
16 joulukuun, 2010
Kurkistus: Leikkauslistoja valmistellaan: lupaukset on pidettävä
10 tammikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Irtisanottujen työkyvyn ylläpitämisestä

Eduskunta 4.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Irtisanottujen työkyvyn ylläpitämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Kun henkilö irtisanotaan, hän joutuu luopumaan sekä työstään että työterveyshuollon palveluista. Irtisanominen on monesti henkisesti raskas, ja siksi tutut lääkäripalvelut olisivat apuna tilanteesta selviämisessä. Sekä henkilön itsensä, että myös yhteiskunnan kannalta olisi ensisijaisen tärkeää, että hänen työkykynsä säilyisi.
Esimerkkitapauksessa suuri työnantaja on järjestänyt niin, etteivät irtisanotut tipahda työterveyshuollon piiristä pois, vaan saavat jatkaa vuoden ajan käyntejä tutun hoitajan / lääkärin luona. Työnantaja ei hae heistä Kelalta korvauksia, vaan maksaa itse kaiken. Irtisanotut joutuvat kuitenkin maksamaan terveyspalveluistaan veroja, joka saattaa nostaa monen kynnystä tukeutua vaikeassa elämäntilanteessa erittäin tarpeelliseen tukeen. Työnantajan rahoittamassa ryhmässä on niitä irtisanottuja, joilla on päihde- mielenterveys- tai muita ongelmia, joten heidän avunhakemistaan tulisi kaikin keinoin helpottaa.
Esimerkkitapauksen irtisanotuille järjestään myös kuntoutusta, jotta he pysyisivät
työnhakukunnossa ja saisivat vertaistukea toisiltaan. Ryhmä on auttanut satoja erityistukea tarvitsevia. Työnantaja on maksanut toiminnan kokonaan, sillä Kela ei myönnä kuntoutusrahaa työkykyä ylläpitävään toimintaan irtisanotuille.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus toimia sen puolesta, että työnantajan irtisanotuille työntekijöilleen tarjoamia terveys- ja kuntoutuspalveluja tuettaisiin paremmin?
Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd