Eduskunta: Kysymys: Ikärasismista työmarkkinoilla

Eduskunta: Kysymys: Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta
19 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Miesten tasa-arvosta
24 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Ikärasismista työmarkkinoilla

Eduskunta 23.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Ikärasismista työmarkkinoilla
Eduskunnan puhemiehelle
Hallitus vaatii työurien pidentämistä ja eläkeiän nostoa. Suurin osa ihmisistä haluaisikin jatkaa työuraansa, mutta yli 55-vuotiaan on melko mahdotonta saada uutta työtä, jos hän joutuu työttömäksi. Työelämässä ei arvosteta tarpeeksi kokemusta. Päteviä varttuneempia työnhakijoita ei monesti kutsuta edes haastatteluun, vaikka he usein ovat elämäntilanteessa jossa työhön sitoutuminen olisi mielekästä ja elämäntilanteen kannalta helpompaa kuin ruuhkavuosia eläville nuorille.
Monet ihmiset pakotetaan eläkkeelle, vaikka he haluaisivat jatkaa työtä yli 63 vuoden eläkerajan. Painostus ja vihjailu taakkana olemisesta saa monen lopettamaan työuransa aiemmin kuin siihen olisi tarvetta tai aitoa halua.
Hallituksen politiikka ja yhteiskunnan asenteet eivät tue työurien jatkamista, jos henkilö lähestyy eläkeikää. Kysymys on inhimillisten voimavarojen tuhlauksesta ja ikärasismista.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä ikärasismin karsimiseksi ja miten hallitus parantaa varttuneiden työntekijöiden mahdollisuuksia jatkaa työntekoa ja saada tarvittaessa uusi työpaikka?
Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd