Eduskunta: Kysymys: Etanolin lisääminen bensiiniin

Kurkistus: Leikkauslistoja valmistellaan: lupaukset on pidettävä
10 tammikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Vanhusten kauppapalveluista
12 tammikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Etanolin lisääminen bensiiniin

Eduskunta 11.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Etanolin lisääminen bensiiniin
Eduskunnan puhemiehelle
Suomi asetti bensiinin myyjille pakon lisätä bensiiniin kymmenen prosenttia etanolia. Naapurimaistamme esimerkiksi Ruotsi ja Viro eivät ole määränneet vastaavaa, eikä pakko ole edes suunnitelmissa. Niin sanotun biobensiinin ympäristövaikutukset ovat kyseenalaiset.
Autojen moottoreihin etanoli vaikuttaa haitallisesti, ja kaikkiin autoihin se ei sovellu lainkaan. Osaan autoista joudutaan nyt käyttämään korkeaoktaanisempaa ja kalliimpaa bensiiniä. Biopolttoaineiden käytöllä on nykyisten veromääräysten voimassa ollessa myös kielteinen vaikutus valtiontalouteen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi bensiiniin määrättiin kymmenen prosentin etanolipakko, vaikka tällaisen bensiinin ympäristövaikutukset ovat kyseenalaiset, sitä ei voi käyttää merkittävään osaan autoja ja sen käyttö tulee valtiontaloudelle kalliiksi?
Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd