Eduskunta: Kysymys: Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta

Eduskunta: Kysymys: Vanhemmuuteen valmennuksesta
25 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Turvattomista kouluteistä
30 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta

Eduskunta 26.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta
Eduskunnan puhemiehelle
Helsinki–Turku-raideyhteydellä on tärkeä strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä. Radanpidon pitkän aikavälin suunnitelmassa varaudutaan maankäytön suunnittelussa uuteen Espoo-Lohja-Salo-oikoradan linjaukseen. Oikoratahanke on edennyt ympäristövaikutusten arviointiselostusten käsittelyyn sekä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaavojen valmisteluun. Hankkeen linjauksissa on tarkastelussa useita eri maastokäytävävaihtoehtoja.
Espoo-Lohja-Salo-oikoradan jatkosuunnittelusta tai toteuttamisesta ei kuitenkaan ole tehty päätöksiä, ja alueen raideliikennettä olisi mahdollista kehittää myös parantamalla olemassa olevaa rantarataa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Kumman hankkeen hallitus priorisoi, rantaradan peruskorjauksen vai uuden oikoradan? Jos oikorata toteutuu, niin onko Espoo-Lohja välin rakentaminen ensisijainen tavoite, vai jatkuisiko rata Saloon asti?
Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd