Eduskunta: Kysymys: Energiasäästölamppujen perusteettomasta suosimisesta

Eduskunta: Kysymys: Turvattomista kouluteistä
30 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Suomen pankkien myöntämistä asuntolainoista
2 joulukuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Energiasäästölamppujen perusteettomasta suosimisesta

Eduskunta 1.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Energiasäästölamppujen perusteettomasta suosimisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Energiansäästölamppujen käyttöä perustellaan niiden vähäisellä energiankulutuksella. Hehkulamppuihin verrattuna niiden väitetään tarvitsevan jopa 80 prosenttia vähemmän sähköä. Tutkimusten mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa kaikkien energiasäästölamppujen kohdalla, vaan osa merkeistä vie jopa enemmän energiaa kuin hehkulamput.
Energiasäästölamput eivät kestä kylmää ja niiden käyttöaika on ulkona paljon lyhyempi kuin hehkulamppujen. Niiden valaistusteho myös heikkenee kylmässä ja lampun syttyminen kestää kauemmin. Myös sisäkäytössä energiansäästölamppujen käyttöikä on monesti lyhyempi kuin hehkulamppujen
Energiasäästölamput ovat ongelmajätettä, sillä ne sisältävät elohopeaa, joka on ympäristömyrkky. Energiasäästölampuista 90 prosenttia tuotetaan Kiinassa pääosin huonoissa ja epäinhimillisissä työoloissa.
Energiasäästölamput ovat huomattavasti kalliimpia kuin hehkulamput eikä niiden valon väri ole yhtä miellyttävä tai tehokas kuin hehkulamppujen. Huonolaatuisen valon pitkäaikaisvaikutukset, kuten lisääntynyt päänsärky ja neurologiset vaivat, ovat asiantuntijoiden mukaan todellinen riski.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi Suomi on kannattanut ja mennyt mukaan EU:n päätökseen, jolla kansalaiset pakotetaan käyttämään muita kuin hehkulamppuja? Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta hehkulamppujen käytön kieltävä ohje peruutetaan?
Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2010
Risto Kuisma /sd