Eduskunta: Kysymys: ELY:t ja AVI:t sekä maaherran nimikkeen katoaminen

Eduskunta: Kysymys: Jatkokysymys esiintymisestä kasvot peitettynä oikeudenistunnoissa
11 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä
16 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: ELY:t ja AVI:t sekä maaherran nimikkeen katoaminen

Eduskunta 12.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
ELY:t ja AVI:t sekä maaherran nimikkeen katoaminen
Eduskunnan puhemiehelle
Aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) hoitavat aluehallinnon uudistuksen myötä tehtäviä, joita ennen hoitivat vuoden 2010 alusta lakkautetut lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot.
Aluehallinnon uudistus, jonka tarkoitus oli selkeyttää valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja aluejakoa, on epäonnistunut. Uudistuksen tuloksena on sekava byrokratia ja kansalaisilla on vaikeuksia kääntyä oikean viranomaisen puoleen. Viranomaisten nimet ja nimilyhenteet ELY ja AVI eivät kerro viranomaisen tehtävistä.
AVI:n päällikön nimi ylijohtaja on huono nimike verrattuna maaherran nimikkeeseen. Uudistuksessa on revitty alas vanha järjestelmä, mutta ei ole luotu tilalle uutta, toimivaa järjestelmää.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä jotta ELY:t ja AVI:t toimivat ja että aluehallinto käyttää nimikkeitä, joiden merkitys selviää kansalaisille?
Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd