Eduskunta: Kysymys: Eläkeputkessa olevien sairausvakuutuksesta

Eduskunta: Kysymys: Fortumin ydinvoimalaluvasta
5 lokakuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Tuulivoiman sijoittelusta ja haitoista
8 lokakuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Eläkeputkessa olevien sairausvakuutuksesta

Eduskunta 7.10.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Eläkeputkessa olevien sairausvakuutuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Meistä jokainen kuuluu sairausvakuutuksen puitteissa joko Kela:n tai työpaikkakassaan.
Sairauskassan jäsenen jäädessä eläkkeelle tai ns. eläkeputkeen, hän on tähän saakka voinut kassan sääntöjen puitteissa jatkaa jäsenyyttään sairauskassassa. Nyt Kela on antanut sairauskassoille uudet ohjeet, joiden mukaan vain niillä eläkeläisillä on oikeus sairausvakuutus-etuuksiin, jotka ovat jääneet suoraan eläkkeelle työnantajan palveluksesta. Eläkeputkessa olevat voisivat eläkkeen saatuaan liittyä kassaan ainoastaan lisäetuusjäseniksi joiden ensin tulisi hakea sairauskorvaus Kela:sta ja sitten lisäkorvaus kassasta. Tämä on merkittävä heikennys joka johtaa kahdella luukulla asioimiseen, lisäten byrokratiaa ja aiheuttaen eläkeläiselle ylimääräistä vaivaa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen huononnuksesta eläkeputkessa olevien sairausvakuutukseen, ja mitä hallitus aikoo tehdä korjatakseen asian?
Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010
Risto Kuisma /sd