Eduskunta: Kysymys: Byrokratiasta ajokorttiasiassa

Eduskunta: Kysymys: Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä
16 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta
19 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Byrokratiasta ajokorttiasiassa

Eduskunta 17.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Byrokratiasta ajokorttiasiassa
Eduskunnan puhemiehelle
Ajokortin uusiminen ulkomailla on tehty Suomen kansalaisille lähes mahdottomaksi. Esimerkkitapauksessa Espanjassa talvensa viettävä Suomen kansalainen kadotti ajokorttinsa, jolloin Espanjan poliisi neuvoi häntä hakemaan leimatun kopion Suomen lähetystöstä jotta ajaminen olisi sallittua. Lähetystö pyysi häntä kääntymään Suomen poliisiin puoleen, ja poliisin lupakansliasta ilmoitettiin, että hänen tulisi lentää Suomeen hakemaan hakemuskaavake jotta asia etenisi. Tällaisen vaatimuksen esittäminen tuntuu oudolta ja todella byrokraattiselta, aikana, jolloin tieto kulkee vaivatta myös sähköisesti maiden välillä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen että Suomen kansalaiset eivät pysty uusimaan ajokorttiaan ulkomailla ilman käyntiä kotimaassa? Mitä hallitus aikoo tehdä korjatakseen ongelman?
Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd