Eduskunta: Kysymys: Biopolttoaineiden tuesta

Eduskunta: Kysymys: Ajoneuvojen valomääräyksistä
3 maaliskuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista
15 maaliskuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Biopolttoaineiden tuesta

Eduskunta 9.3.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Biopolttoaineiden tuesta
Eduskunnan puhemiehelle
Biopolttoaineiden suosiminen on muodikasta. Kuitenkin niiden tuotanto on johtanut ruokapulan pahenemiseen, ruuan hinnan voimakkaaseen nousuun ja nälkämellakoihin. Biopolttoaineiden tuotanto on myös kiihdyttämässä ilmastonmuutosta, vaikka sillä piti olla päinvastainen vaikutus. Sademetsiä hakataan laajasti bioviljelyn alta pois ja näin kiihdytetään ilmastopäästöjä. Suurin hulluus on, että biopolttoaineiden tuotanto kuluttaa keskimäärin enemmän energiaa, kuin mitä niistä saadaan. Bioenergian tuotanto ei näin ollen pelkästään lisää ilmasto-ongelmia, vaan myös energiaongelmia.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Paljonko biobensiiniä ja biodieseliä tuetaan suoraan ja verotuella verrattuna bensiiniin ja dieseliin? Mitä muita tukia etanolin tuottaminen saa ja paljonko tuki ja verotuki maksavat valtiolle vuodessa?
Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2011
Risto Kuisma /sd