Eduskunta: Kysymys: Automaattisten ja puoliautomaattisten käsiaseiden kielto

Uutinen: Risto Kuisma ehdolle eduskuntavaaleihin
16 elokuun, 2010
Halkian Ty:n arpajaisjuhlassa / SDP:sta, monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta
29 elokuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Automaattisten ja puoliautomaattisten käsiaseiden kielto

Eduskunta 25.8.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Automaattisten ja puoliautomaattisten käsiaseiden kielto
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa on suhteessa väkilukuun valtava määrä käsiaseita. Aselainsäädäntömme tiukentamista on monelta taholta vaadittu varsinkin viime vuosien erittäin valitettavien ampumatragedioiden jälkeen, mutta silti käsiaseiden kieltoa ei ole otettu käyttöön.
Nykyistä lainsäädäntöä on puolustettu mm sillä, ettei aseharrastajien tai metsästäjien laillista toimintaa haluta turhaan vaikeuttaa. On kuitenkin vaikea nähdä, miksi kansalaisilla tulisi olla niin laajasti oikeus säilyttää kotonaan sellaisia käsiaseita, joiden harrastuskäyttöä on vaikea perustella ja jotka väärin käytettynä aiheuttavat suuren uhkan.
Sisäministeri Holmlund on useasti todennut, ettei hän aio esittää millekään asetyypille täyskieltoa, vaan aselakiuudistuksessa täsmennetään muun muassa aseluvan myöntämisen edellytyksiä ja hallussapitolupien voimassaolokriteerejä. On outoa, että lainsäädännön uudistuksessa jätettäisiin käyttämättä kaikki ne keinot, joilla pyritään turvallisuuden lisäämiseen ilman laillisten harrastusten hankaloittamista.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus haluton uudistamaan aselainsäädäntöä niin, että väärinkäytösten mahdollisuutta pyrittäisiin minimoimaan kieltämällä automaattiset ja puoliautomaattiset käsiaseet?
Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2010
Risto Kuisma /sd