Eduskunta: Kysymys: Ajoneuvojen valomääräyksistä

Eduskunta: Kysymys: Palvelutaloasumisen hinnoista
2 maaliskuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Biopolttoaineiden tuesta
9 maaliskuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Ajoneuvojen valomääräyksistä

Eduskunta 3.3.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Ajoneuvojen valomääräyksistä
Eduskunnan puhemiehelle
Ajoneuvojen valomääräykset estävät ääri- ja äärisuuntavalojen käytön muissa kuin yli 1,8 metriä leveissä ajoneuvoissa. Äärivalojen käyttö voisi kuitenkin lisätä liikenneturvallisuutta ja helpottaa ennakointia liikenteessä.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus toimia sen puolesta että äärivalot sallittaisiin myös muissa kuin yli 1,8 metriä leveissä ajoneuvoissa?
Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2011
Risto Kuisma /sd