Eduskunta: Kysymys: Ajokortista henkilöllisyystodistuksena

Eduskunta: Kysymys: Oikeusturvan puutteista
tammikuu 28, 2011
Eduskunta: Kysymys: Isännöitsijöiden pätevyydestä
helmikuu 3, 2011

Eduskunta: Kysymys: Ajokortista henkilöllisyystodistuksena

Eduskunta 1.2.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Ajokortista henkilöllisyystodistuksena
Eduskunnan puhemiehelle
Identiteettivarkauksien estämistä pohtinut sisäministeriön työryhmä ehdottaa, että ajokorttia ei enää tulevaisuudessa voisi käyttää henkilöllisyystodistuksena. Työryhmä esittää, että henkilöllisyyden tunnistamiseen tarvittaisiin jatkossa erillinen henkilökortti.
Ajokortti on kätevä henkilöllisyystodistus joka kulkee monella luontevasti mukana. Erillinen henkilökortti lisäisi kustannuksia ja byrokratiaa sekä tuottaisi vaivaa kansalaisille. Parempi uudistus olisi korjata ajokorttiin liittyvät puutteet niin, että se jatkossakin toimisi luotettavana henkilöllisyystodistuksena.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus toimia sen puolesta että ajokorttia voi jatkossakin käyttää henkilöllisyystodistuksena?
Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd