Eduskunta: Kysymys: Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä

Eduskunta: Kysymys: ELY:t ja AVI:t sekä maaherran nimikkeen katoaminen
12 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Byrokratiasta ajokorttiasiassa
17 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä

Eduskunta 16.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä
Eduskunnan puhemiehelle
Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Luvan tarkoitus on taata tieliikenteessä turvallinen kuljettaminen.
Adr-ajolupaa ei enää vaadita Helsinki-Vantaan lentokentällä työskenteleviltä autonkuljettajilta, vaikka he kuljettavat suuria määriä vaarallisia aineita. Kuljetukset tapahtuvat suljetulla alueella, joten varsinainen tieliikenne ei vaarannu, mutta lentokenttä on olosuhteiltaan monella tavalla vielä maantieliikennettä vaativampi. On ensisijaisen tärkeää, että lentokentän työturvallisuus taataan. Siihen kuuluu oleellisena osana ammattitaitoiset ja koulutetut kuljettajat. Lupavaatimuksista tinkiminen jotta työkuluissa voitaisiin säästää, ei ole hyväksyttävää.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen, että Helsinki-Vantaan lentokentällä työskenteleviltä vaarallisia aineita kuljettavilta autonkuljettajilta ei enää vaadita adr-ajolupaa, ja mitä hallitus aikoo tehdä jotta työturvallisuus alueella sekä kuljettajien ammattitaito olisi jatkossa turvattu?
Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd