Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin Uudellamaalla

Kurkistus: Viikko eduskunnassa
12 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen
17 syyskuun, 2010

Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin Uudellamaalla

Eduskunta 14.9.2010TALOUSARVIOALOITE
Määrärahan osoittaminen yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin Uudellamaalla
Eduskunnalle
Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella on kymmeniä tuhansia asukkaita järjestetyn vesihuollon ulkopuolella. Asukastiheys ja rakentamispaine ovat suuria Uudenmaan maaseudulla etenkin työssäkäyntietäisyydellä suurimmista taajamista. Maaseudun vaikeiden vesihuolto-ongelmien ratkaiseminen uudistuneen vesihuoltolainsäädännön edellyttämällä tavalla edellyttää jatkossa valtion aktiivista osallistumista hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella on haja-asutuksen vesihuoltotoimenpiteiden investointi-tarpeeksi arvioitu kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Luonnonolosuhteiden vuoksi Itä-Uudenmaan maaseudun vesihuolto-ongelmat ovat poikkeuksellisen suuria, sillä monin paikoin pohjaveden fluoridi- ja radonpitoisuudet ylittävät juomavedelle asetetut terveydelliset laatuvaatimukset, eikä EU:n tukia ole juurikaan tällä alueella käytettävissä.
Kuivuus ja juomaveden laatuongelmat sekä uusi lainsäädäntö ovat viime vuosina johtaneet lukuisien vesiosuuskuntien perustamiseen. Nyt edessä on miljoonien eurojen hankkeita vesi- ja viemäriverkostojen aikaansaamiseksi Uudellamaalla.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 30.50.31 lisäyksenä 10 000 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella.
Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd