Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen työväen- ja seurantalojen ylläpitoon

Kurkistus: Viikko eduskunnassa
12 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen
17 syyskuun, 2010

Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen työväen- ja seurantalojen ylläpitoon

Eduskunta 14.9.2010TALOUSARVIOALOITE
Määrärahan osoittaminen työväen- ja seurantalojen ylläpitoon
Eduskunnalle
Monilla paikkakunnilla työväen- tai seurantalo on asukkaiden yhteinen tapaamispaikka, jossa järjestetään monimuotoista ohjelmatarjontaa. Työväen- ja seurantaloilla tapahtumat ja yhteiset aikaansaannokset kertovat yhä elävästä yhteis- ja talkoohengestä. Monet talot ovat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja luovat paikkakunnalle identiteettiä.
Talot ovat monin paikoin huonossa kunnossa, ja toiminnan jatkuminen on uhattuna. Tarvittavat korjaukset vaativat suuria resursseja, joita paikallistasolla harvoin on.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 29.80.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa työväen- ja seurantalojen ylläpitoon.
Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd