Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen Pornaisten-Nikkilän maantien peruskorjaukseen

Kurkistus: Viikko eduskunnassa
12 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen
17 syyskuun, 2010

Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen Pornaisten-Nikkilän maantien peruskorjaukseen

Eduskunta 25.8.2010TALOUSARVIOALOITE
Määrärahan osoittaminen Pornaisten-Nikkilän maantien peruskorjaukseen
Eduskunnalle
Pornaisten kunnan pääasiallinen tieyhteys on Pornainen-Nikkilä-maantie, jonka kautta yhteydet pääkaupunkiseudulle valtaosin kulkevat. Tie on erittäin mutkainen, mäkinen ja kapea. Liikenne-määrät tiellä ovat niin suuret, että liikenneturvallisuus on vakavasti uhattuna. Kapealla tiellä liikkuu myös runsaasti kevyttä liikennettä, koska tie luikertelee talojen välissä keskellä vanhaa ja uutta asutusta. Tien nopeusrajoitus on laskettu 80 kilometristä tunnissa 60 kilometriin tunnissa tien huonon kunnon takia.
Liikenne- ja viestintäministeriön ja Uudenmaan tiepiirin mukaan Pornainen-Nikkilä-tien peruskorjaustarve on kiistaton. Tien peruskorjaus on edennyt määrärahojen karsimisten vuoksi hyvin hitaasti. Pääosa tiestä odottaa edelleen kunnostusta, jonka aikataulusta ja tarvittavista määrärahoista ei ole mitään varmuutta.
Liikenneturvallisuuteen ja kestämättömään liikennetilanteeseen viitaten esitän, että koko Pornai-nen-Nikkilä-tien peruskorjauksesta tehtäisiin pikaisesti päätös ja tien rakentamiseen varattaisiin riittävä määräraha valtion vuoden 2011 talousarvioon.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Pornaisten ja Nikkilän välisen maantien peruskorjaukseen.
Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd