Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen perustienpidon rahoitukseen Uudenmaan tiepiirissä

Kurkistus: Viikko eduskunnassa
12 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen
17 syyskuun, 2010

Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen perustienpidon rahoitukseen Uudenmaan tiepiirissä

Eduskunta 14.9.2010TALOUSARVIOALOITE
Määrärahan osoittaminen perustienpidon rahoitukseen Uudenmaan tiepiirissä
Eduskunnalle
Uudenmaan tiepiirin alue on taloudelliselta toiminnaltaan ja liikenteeltään maamme merkittävin. Asukasmäärä on noin 1,4 miljoonaa eli yli neljännes koko maan väestöstä. Maan autokannasta alueella on noin neljäsosa. Liikenne tiepiirin tiestöllä on yli kolminkertainen koko maan keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen verrattuna.
Uudenmaan tiepiirin käytettävissä olevat määrärahat ovat vähentyneet 1990-luvulta alkaen yli kolmanneksen. Nykyinen rahoitustaso on suhteettoman alhainen verrattuna aluerakenteen muutoksista sekä väestön ja liikenteen lisääntymisestä johtuviin tarpeisiin Uudellamaalla.
Laajennus- ja uusinvestoinnit ovat tärkeitä myös Uudenmaan alemman tieverkon kannalta. Kuitenkin nämä investoinnit joutuvat ns. väliinputoajan asemaan, koska kynnys rahoituksen saamiseksi väyläverkon kehittämismomentin kautta on erittäin korkea ja koska perustienpidon määrärahatilanne on tiukka ja nämä määrärahat kohdistuvat ensisijaisesti tieverkon hoitotoimenpiteisiin.
Perustienpidon vuosittaista rahoitustasoa tulee Uudenmaan tiepiirin alueella nostaa 30 000 000 eurolla, jotta myös alemman tieverkon kehittämiskohteita voidaan toteuttaa.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 31.10.20 lisäyksenä 30 000 000 euroa ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että Uudenmaan tiepiirin perustienpidon määrärahaa korotetaan 30 000 000 eurolla.
Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd