Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen eri päihdehoitojen tuloksellisuuden tutkimukseen

Kurkistus: Viikko eduskunnassa
12 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen
17 syyskuun, 2010

Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen eri päihdehoitojen tuloksellisuuden tutkimukseen

Eduskunta 14.9.2010TALOUSARVIOALOITE
Määrärahan osoittaminen eri päihdehoitojen tuloksellisuuden tutkimukseen
Eduskunnalle
Päihdeongelmat ovat valitettavan yleisiä Suomessa. Jopa yli 600 000 suomalaisen arvioidaan kär-sivän päihdehaitoista. Tällä hetkellä päihderiippuvuudesta kärsivä henkilö ei kuitenkaan saa vaikuttaa hoitopaikkaansa, koska hoidontarpeen arvioinnin suorittaa yksi valtakunnallinen hoitoyksikkö joka ohjaa ensisijaisesti potilaat itselleen. Pahimmissa tapauksissa arviointia joutuu odottamaan monta viikkoa, vaikka hoidon olisi syytä alkaa mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun potilaan motivaatio siihen on herännyt.
Päihdehoitoja on monia erilaisia, eikä joidenkin tuloksellisuutta ole vielä selvitetty. Näin ollen ei ole luotettavasti ja yhteismitallisesti tutkittu, mitkä hoidot auttavat potilasta ja ovat tuloksiin verrattuna taloudellisesti edullisia. Olisi tärkeää, että eri päihdehoidoista suoritettaisiin puolueeton tutkimus. Näin toivottavasti edesautettaisiin tilannetta, että potilas jatkossa voitaisiin ohjata nopeasti hänen haluamaansa ja hänelle sopivaan hoitoon.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille 33.03.04 lisäyksenä 3 000 000 euroa eri päihdehoitojen tuloksellisuudesta suoritettavaan tutkimukseen.
Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd