joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta Eduskunnalle Suomessa pidetään julkisin varoin yllä kahta terveydenhuoltojärjestelmää; julkista ja ns. yksityistä, jonka kustannuksista Kansaneläkelaitos maksaa merkittävän osan. Kansalaisilla, jotka ovat […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Kysymys: VR-yhtymän suunnitelmista sulkea rautatieasemia

Eduskunta 16.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS VR-yhtymän suunnitelmista sulkea rautatieasemia Eduskunnan puhemiehelle VR-yhtymä aikoo sulkea eräitä rautatieasemia, kuten Jokelan aseman. Tämä merkitsisi lipunmyynnin loppumista ja matkustajien palvelutason laskua. Aseman […]
joulukuu 13, 2010

Kurkistus: Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääni

Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääniEduskunnan loppusyksyn työtä on hallinnut toisaalta valtion talousarvion käsittely ja toisaalta euron kriisi. Erityisesti Suuri valiokunta eli EU-valiokunta on keskustellut tiiviisti euron […]
joulukuu 13, 2010

Eduskunta: Kysymys: Säästäväisyydestä

Eduskunta 13.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Säästäväisyydestä Eduskunnan puhemiehelle Säästäväisyydellä tuetaan luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää kehitystä. Säästäväisyys torjuu kaikkein tehokkaimmin ympäristöuhkia, energian tuhlausta ja ilmastonmuutosta. Kansalaisia tulee kannustaa säästämiseen, […]
joulukuu 8, 2010

Eduskunta: Kysymys: Päihdetyön ammattitutkinnosta

Eduskunta 8.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Päihdetyön ammattitutkinnosta Eduskunnan puhemiehelle Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan […]
joulukuu 8, 2010

Eduskunta: Kysymys: Eläkkeiden maksun myöhästymisistä

Eduskunta 8.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Eläkkeiden maksun myöhästymisistä Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä jo useana kuukautena. […]
joulukuu 7, 2010

Eduskunta: Kysymys: Syväpuron lakkautusuhasta

Eduskunta 7.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Syväpuron lakkautusuhasta Eduskunnan puhemiehelle Päihdeongelmaisten hoitokoti Syväpuro on toiminut Liljendalissa jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Sitä on luotsannut alusta asti ansiokkaasti sosiaalineuvos Mauri Poikeljärvi, […]
joulukuu 6, 2010

Tervehdyssanat Karjalatalon Itsenäisyyspäivän juhlassa

Karjalan Liiton I varapuheenjohtaja Risto Kuisma, tervehdyssanat 6.12.2010 klo 12Kunnioitetut Veteraanit, Arvoisa Eduskunnan varapuhemies, Hyvä juhlayleisö Karjalan Liiton puolesta toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän jo […]
joulukuu 2, 2010

Eduskunta: Kysymys: Suomen pankkien myöntämistä asuntolainoista

Eduskunta 2.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Suomen pankkien myöntämistä asuntolainoista Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisilla on paljon suuria asuntolainoja, joiden vakuutena on yksin tai lähes yksin vain asunto. Asuntolaina on yleisesti […]
joulukuu 1, 2010

Eduskunta: Kysymys: Energiasäästölamppujen perusteettomasta suosimisesta

Eduskunta 1.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Energiasäästölamppujen perusteettomasta suosimisesta Eduskunnan puhemiehelle Energiansäästölamppujen käyttöä perustellaan niiden vähäisellä energiankulutuksella. Hehkulamppuihin verrattuna niiden väitetään tarvitsevan jopa 80 prosenttia vähemmän sähköä. Tutkimusten mukaan […]
joulukuu 1, 2010

Kurkistus: Tarvitaan joukkoliikennettä sekä henkilöautoja

Kurkistus 1.12.2010Tarvitaan joukkoliikennettä sekä henkilöautoja Vapaus valita asuinpaikkansa ja liikkua vapaasti on Suomen kansalaisten perusoikeus. Suomessa vain pienessä osassa maata on kattavat julkisen liikenteen palvelut. Enemmistölle […]
marraskuu 30, 2010

Eduskunta: Kysymys: Turvattomista kouluteistä

Eduskunta 30.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Turvattomista kouluteistä Eduskunnan puhemiehelle Kouluteiden turvattomuus on monin paikoin iso ongelma. Pienet lapset joutuvat vaarallisiin tilanteisiin koulumatkallaan erityisesti teitä ylittäessään. Valitettavasti vaaratilanteiden syynä […]
marraskuu 26, 2010

Eduskunta: Kysymys: Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta

Eduskunta 26.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta Eduskunnan puhemiehelle Helsinki–Turku-raideyhteydellä on tärkeä strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä. Radanpidon pitkän aikavälin suunnitelmassa varaudutaan maankäytön suunnittelussa uuteen Espoo-Lohja-Salo-oikoradan linjaukseen. Oikoratahanke on […]
marraskuu 25, 2010

Eduskunta: Kysymys: Vanhemmuuteen valmennuksesta

Eduskunta 25.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Vanhemmuuteen valmennuksesta Eduskunnan puhemiehelle Lasten kasvattaminen on ehkä ihmisen vaativin ja tärkein tehtävä. Kuitenkaan yhteiskunta ei valmenna kansalaisia tähän tehtävään juuri lainkaan. Nuorison […]
marraskuu 24, 2010

Eduskunta: Kysymys: Miesten tasa-arvosta

Eduskunta 24.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Miesten tasa-arvosta Eduskunnan puhemiehelle Nykyisessä virallisessa tasa-arvotyössä ei ole kysymys tasa-arvosta, vaan naisten aseman parantamisesta. Tasa-arvo ei kuitenkaan ole pelkkä naisasiakysymys. Koko tasa-arvotyössä […]
marraskuu 23, 2010

Eduskunta: Kysymys: Ikärasismista työmarkkinoilla

Eduskunta 23.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Ikärasismista työmarkkinoilla Eduskunnan puhemiehelle Hallitus vaatii työurien pidentämistä ja eläkeiän nostoa. Suurin osa ihmisistä haluaisikin jatkaa työuraansa, mutta yli 55-vuotiaan on melko mahdotonta […]
marraskuu 19, 2010

Eduskunta: Kysymys: Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta

Eduskunta 19.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta Eduskunnan puhemiehelle Sähköyhtiöt pitivät vuosikymmeniä sekä siirtohinnat että energian hinnat vakaina. Sähköyhtiöt olivat myös tuottavia. Sähkömarkkinalaki vapautti energian kilpailulle. Sähköyhtiöitä […]
marraskuu 17, 2010

Eduskunta: Kysymys: Byrokratiasta ajokorttiasiassa

Eduskunta 17.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Byrokratiasta ajokorttiasiassa Eduskunnan puhemiehelle Ajokortin uusiminen ulkomailla on tehty Suomen kansalaisille lähes mahdottomaksi. Esimerkkitapauksessa Espanjassa talvensa viettävä Suomen kansalainen kadotti ajokorttinsa, jolloin Espanjan […]
marraskuu 16, 2010

Eduskunta: Kysymys: Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä

Eduskunta 16.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua […]
marraskuu 12, 2010

Eduskunta: Kysymys: ELY:t ja AVI:t sekä maaherran nimikkeen katoaminen

Eduskunta 12.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS ELY:t ja AVI:t sekä maaherran nimikkeen katoaminen Eduskunnan puhemiehelle Aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) hoitavat aluehallinnon uudistuksen myötä tehtäviä, joita […]
marraskuu 11, 2010

Eduskunta: Kysymys: Jatkokysymys esiintymisestä kasvot peitettynä oikeudenistunnoissa

Eduskunta 5.11.2010Ministeri Juha Rehula vastaa Työpaikkakassojen tulevaisuudesta Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Risto Kuisman […]
marraskuu 10, 2010

Eduskunta: Kutsu: Kuulumisia eduskunnasta – tule tapaamaan Laukkoskelle 21.11

Eduskunta 10.11.2010Kutsu Kuulumisia eduskunnasta – tule tapaamaan Laukkoskelle 21.11 Kansanedustajan työt ovat alkaneet hyvin. Olen ollut aktiivinen ja olen mm tehnyt eduskunnassa 25 kirjallista eduskuntakysymystä hallitukselle. […]
marraskuu 10, 2010

Eduskunta: Kysymys: Julkisten virastojen nimiin vaikuttamisesta

Eduskunta 10.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Julkisten virastojen nimiin vaikuttamisesta Eduskunnan puhemiehelle Kysyin kirjallisessa kysymyksessäni (KK 758/2010) 28.9.2010 miksi ja millä valtuuksilla on otettu käyttöön vieraskieliset nimet, kuten TraFi, […]
marraskuu 9, 2010

Eduskunta: Kysymys: Heli-radasta

Eduskunta 9.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Heli-radasta Eduskunnan puhemiehelle Uudellamaalla asuu 28 % koko maan väestöstä, sijaitsee 33 % työpai koista ja tuotetaan 38 % valtakunnan bruttokansantuotteesta. Näin ollen […]
huhtikuu 22, 2002

Kirjat, kirjoittaminen ja lukeminen on minun juttuni

Lukeminen on ollut ja on edelleen minulle elämän suuri juttu. Aivan alkuun lainaan pienen kappaleen vuonna 1994 kirjoittamastani omaelämäkerrallisesta kirjasta Tilinpäätös (Gummerus 1994):Hyvään menestykseen ainekirjoituksessa ja […]
toukokuu 7, 2002

Puhutaan viinasta

Työväenliikkeen ensimmäisiä suuria ponnistuksia Suomessa oli viime vuosisadan alun juomalakkoliike. Raittius oli työväenliikkeen keskeinen arvo ja kieltolaki yksi sen tärkeimmistä poliittisista tavoitteista.Vaikka tänään ei olla enää […]
toukokuu 18, 2002

Yhteen ja erikseen

Uudenmaan maakunta on jaettu ja vaalipiiriä ollaan jakamassa. Parempi suunta olisi koota voimia yhteen. Yhteistyö on voimaa. Päällekkäinen hallinto on myös kallista. Tarvitaanko erikseen lääninhallintoa, maakuntahallintoa […]
toukokuu 19, 2002

Israel, EU ja Suomi

Tunnen myötätuntoa Israelia kohtaan. Syynä lienee luontainen taipumus asettua puolustamaan pientä ja alakynnessä olevaa. Suomi on pieni maa, joten meillä on edellytyksiä ymmärtää pienten valtioiden ongelmia. […]