tammikuu 4, 2011

Eduskunta: Kysymys: Irtisanottujen työkyvyn ylläpitämisestä

Eduskunta 4.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Irtisanottujen työkyvyn ylläpitämisestä Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö irtisanotaan, hän joutuu luopumaan sekä työstään että työterveyshuollon palveluista. Irtisanominen on monesti henkisesti raskas, ja siksi […]
tammikuu 4, 2011

Eduskunta: Kysymys: Vesiosuuskuntien avustamisesta

Eduskunta 4.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Vesiosuuskuntien avustamisesta Eduskunnan puhemiehelle Kuivuus ja juomaveden laatuongelmat sekä uusi lainsäädäntö ovat viime vuosina johtaneet lukuisien vesiosuuskuntien perustamiseen. Edessä on miljoonien eurojen hankkeita […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta Eduskunnalle Kansaneläkkeisiin tehtiin tasokorotus, mutta se koski vain pientä osaa henkilöistä, jotka saavat pientä eläkettä eli alle 1 260 euroa kuukaudessa. […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Fortumin ydinvoimaluvasta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Fortumin ydinvoimaluvasta Eduskunnalle Ydinvoiman lupahakemukset käsiteltiin keväällä pitkän ja perusteellisen keskustelun jälkeen. Eduskunta päätyi hallituksen esityksestä myöntämään luvat Fennovoimalle ja TVO:lle. Kolmas hakija, Fortum, […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Taitetun eläkeindeksin poistamisesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Taitetun eläkeindeksin poistamisesta Eduskunnalle Eläkeindeksi, jossa palkkojen osuus on vain kaksikymmentä prosenttia, merkitsee sitä, että eläkeläisten suhteellinen ansiotaso laskee jatkuvasti. Pitkään eläkkeellä olleilla ansiotason […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta Eduskunnalle Suomessa pidetään julkisin varoin yllä kahta terveydenhuoltojärjestelmää; julkista ja ns. yksityistä, jonka kustannuksista Kansaneläkelaitos maksaa merkittävän osan. Kansalaisilla, jotka ovat […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Kysymys: VR-yhtymän suunnitelmista sulkea rautatieasemia

Eduskunta 16.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS VR-yhtymän suunnitelmista sulkea rautatieasemia Eduskunnan puhemiehelle VR-yhtymä aikoo sulkea eräitä rautatieasemia, kuten Jokelan aseman. Tämä merkitsisi lipunmyynnin loppumista ja matkustajien palvelutason laskua. Aseman […]
joulukuu 13, 2010

Kurkistus: Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääni

Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääniEduskunnan loppusyksyn työtä on hallinnut toisaalta valtion talousarvion käsittely ja toisaalta euron kriisi. Erityisesti Suuri valiokunta eli EU-valiokunta on keskustellut tiiviisti euron […]
joulukuu 13, 2010

Eduskunta: Kysymys: Säästäväisyydestä

Eduskunta 13.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Säästäväisyydestä Eduskunnan puhemiehelle Säästäväisyydellä tuetaan luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää kehitystä. Säästäväisyys torjuu kaikkein tehokkaimmin ympäristöuhkia, energian tuhlausta ja ilmastonmuutosta. Kansalaisia tulee kannustaa säästämiseen, […]
joulukuu 8, 2010

Eduskunta: Kysymys: Päihdetyön ammattitutkinnosta

Eduskunta 8.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Päihdetyön ammattitutkinnosta Eduskunnan puhemiehelle Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan […]
joulukuu 8, 2010

Eduskunta: Kysymys: Eläkkeiden maksun myöhästymisistä

Eduskunta 8.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Eläkkeiden maksun myöhästymisistä Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä jo useana kuukautena. […]
joulukuu 7, 2010

Eduskunta: Kysymys: Syväpuron lakkautusuhasta

Eduskunta 7.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Syväpuron lakkautusuhasta Eduskunnan puhemiehelle Päihdeongelmaisten hoitokoti Syväpuro on toiminut Liljendalissa jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Sitä on luotsannut alusta asti ansiokkaasti sosiaalineuvos Mauri Poikeljärvi, […]
joulukuu 6, 2010

Tervehdyssanat Karjalatalon Itsenäisyyspäivän juhlassa

Karjalan Liiton I varapuheenjohtaja Risto Kuisma, tervehdyssanat 6.12.2010 klo 12Kunnioitetut Veteraanit, Arvoisa Eduskunnan varapuhemies, Hyvä juhlayleisö Karjalan Liiton puolesta toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän jo […]
joulukuu 2, 2010

Eduskunta: Kysymys: Suomen pankkien myöntämistä asuntolainoista

Eduskunta 2.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Suomen pankkien myöntämistä asuntolainoista Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisilla on paljon suuria asuntolainoja, joiden vakuutena on yksin tai lähes yksin vain asunto. Asuntolaina on yleisesti […]
joulukuu 1, 2010

Eduskunta: Kysymys: Energiasäästölamppujen perusteettomasta suosimisesta

Eduskunta 1.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Energiasäästölamppujen perusteettomasta suosimisesta Eduskunnan puhemiehelle Energiansäästölamppujen käyttöä perustellaan niiden vähäisellä energiankulutuksella. Hehkulamppuihin verrattuna niiden väitetään tarvitsevan jopa 80 prosenttia vähemmän sähköä. Tutkimusten mukaan […]
joulukuu 1, 2010

Kurkistus: Tarvitaan joukkoliikennettä sekä henkilöautoja

Kurkistus 1.12.2010Tarvitaan joukkoliikennettä sekä henkilöautoja Vapaus valita asuinpaikkansa ja liikkua vapaasti on Suomen kansalaisten perusoikeus. Suomessa vain pienessä osassa maata on kattavat julkisen liikenteen palvelut. Enemmistölle […]
marraskuu 30, 2010

Eduskunta: Kysymys: Turvattomista kouluteistä

Eduskunta 30.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Turvattomista kouluteistä Eduskunnan puhemiehelle Kouluteiden turvattomuus on monin paikoin iso ongelma. Pienet lapset joutuvat vaarallisiin tilanteisiin koulumatkallaan erityisesti teitä ylittäessään. Valitettavasti vaaratilanteiden syynä […]
marraskuu 26, 2010

Eduskunta: Kysymys: Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta

Eduskunta 26.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta Eduskunnan puhemiehelle Helsinki–Turku-raideyhteydellä on tärkeä strateginen merkitys Suomen liikennejärjestelmässä. Radanpidon pitkän aikavälin suunnitelmassa varaudutaan maankäytön suunnittelussa uuteen Espoo-Lohja-Salo-oikoradan linjaukseen. Oikoratahanke on […]
marraskuu 25, 2010

Eduskunta: Kysymys: Vanhemmuuteen valmennuksesta

Eduskunta 25.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Vanhemmuuteen valmennuksesta Eduskunnan puhemiehelle Lasten kasvattaminen on ehkä ihmisen vaativin ja tärkein tehtävä. Kuitenkaan yhteiskunta ei valmenna kansalaisia tähän tehtävään juuri lainkaan. Nuorison […]
marraskuu 24, 2010

Eduskunta: Kysymys: Miesten tasa-arvosta

Eduskunta 24.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Miesten tasa-arvosta Eduskunnan puhemiehelle Nykyisessä virallisessa tasa-arvotyössä ei ole kysymys tasa-arvosta, vaan naisten aseman parantamisesta. Tasa-arvo ei kuitenkaan ole pelkkä naisasiakysymys. Koko tasa-arvotyössä […]
marraskuu 23, 2010

Eduskunta: Kysymys: Ikärasismista työmarkkinoilla

Eduskunta 23.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Ikärasismista työmarkkinoilla Eduskunnan puhemiehelle Hallitus vaatii työurien pidentämistä ja eläkeiän nostoa. Suurin osa ihmisistä haluaisikin jatkaa työuraansa, mutta yli 55-vuotiaan on melko mahdotonta […]
marraskuu 19, 2010

Eduskunta: Kysymys: Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta

Eduskunta 19.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Sähkön siirtopalvelun hinnoittelusta Eduskunnan puhemiehelle Sähköyhtiöt pitivät vuosikymmeniä sekä siirtohinnat että energian hinnat vakaina. Sähköyhtiöt olivat myös tuottavia. Sähkömarkkinalaki vapautti energian kilpailulle. Sähköyhtiöitä […]
marraskuu 17, 2010

Eduskunta: Kysymys: Byrokratiasta ajokorttiasiassa

Eduskunta 17.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Byrokratiasta ajokorttiasiassa Eduskunnan puhemiehelle Ajokortin uusiminen ulkomailla on tehty Suomen kansalaisille lähes mahdottomaksi. Esimerkkitapauksessa Espanjassa talvensa viettävä Suomen kansalainen kadotti ajokorttinsa, jolloin Espanjan […]
marraskuu 16, 2010

Eduskunta: Kysymys: Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä

Eduskunta 16.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Adr-ajolupavaatimuksista Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua […]