tammikuu 27, 2011

Eduskunta: Kysymys: Linja-autoliikenteen liikennelupajärjestelmän poistumisen aiheuttamat ongelmat

Eduskunta 27.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Linja-autoliikenteen liikennelupajärjestelmän poistumisen aiheuttamat ongelmat Eduskunnan puhemiehelle Linja-autoliikenteen liikennelupajärjestelmän poistuminen aiheuttaa suomalaiseen markkinatalouteen sopimattoman tilanteen. Esimerkkitapauksessa pieni yritys haki lupaa kahdelle pikavuorolle. Kun […]
tammikuu 27, 2011

Eduskunta: Kysymys: Välitysfirmojen työnhausta

Eduskunta 27.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Välitysfirmojen työnhausta Eduskunnan puhemiehelle Työnvälitysfirmat hakevat usein MOL:in sivuilla työntekijöitä, vaikka heillä ei ole osoittaa hakijoille työpaikkaa. Firmojen tarkoitus on saada ihmisiä rekisteriinsä, […]
tammikuu 19, 2011

Eduskunta: Kysymys: Sähkön kohtuuton hinnankorotus

Eduskunta 19.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Sähkön kohtuuton hinnankorotus Eduskunnan puhemiehelle Sähkölaskut nousivat vuoden alusta keskimäärin 20 prosenttia vuoden takaisesta Energiamarkkinaviraston tuoreen tutkimuksen mukaan. Korotus on pienituloisen kannalta kohtuuton. […]
tammikuu 18, 2011

Eduskunta: Toimenpidealoite: Veroremontista

Eduskunta 11.1.2011TOIMENPIDEALOITE Veroremontista Eduskunnalle Verot ovat raskas taakka erityisesti pienituloisille. Tätä taakkaa kasvattaa erityisesti se, että 1980-luvulla työttömyys- ja muu sosiaaliturva pantiin verolle. Pienituloisten verotus on […]
tammikuu 17, 2011

Eduskunta: Kysymys: Oluen alennusmyynnistä ruokakaupoissa

Eduskunta 11.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Oluen alennusmyynnistä ruokakaupoissa Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2008 alusta oluen paljousalennusmyynti kiellettiin lailla. Laki kieltää myös tarjousmainokset, jotka koskevat lyhyen aikavälin, esimerkiksi viikon tai […]
tammikuu 14, 2011

Eduskunta: Kysymys: Karjalan kysymys

Eduskunta 11.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Karjalan kysymys Eduskunnan puhemiehelle Nyt jo entinen Neuvostoliitto anasti toisessa maailmansodassa Suomelta Karjalan ja eräät muut alueet. Sadattuhannet suomalaiset menettivät kotinsa ja maansa. […]
tammikuu 13, 2011

Eduskunta: Kysymys: Uudenmaan osuudesta tiemäärärahoista

Eduskunta 11.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Uudenmaan osuudesta tiemäärärahoista Eduskunnan puhemiehelle Uusimaa ei saa sitä osuutta mikä sille kuuluu tiemäärärahoista. Määrärahojen osuus ei ole samassa mittasuhteessa kuin Uudenmaan osuus […]
tammikuu 12, 2011

Eduskunta: Kysymys: Vanhusten kauppapalveluista

Eduskunta 11.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Vanhusten kauppapalveluista Eduskunnan puhemiehelle Yhä suurempi joukko kotona asuvia vanhuksia tarvitsee apua ostostensa kanssa. Heillä ei ole mahdollisuutta käydä itse kaupassa, vaan he […]
tammikuu 11, 2011

Eduskunta: Kysymys: Etanolin lisääminen bensiiniin

Eduskunta 11.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Etanolin lisääminen bensiiniin Eduskunnan puhemiehelle Suomi asetti bensiinin myyjille pakon lisätä bensiiniin kymmenen prosenttia etanolia. Naapurimaistamme esimerkiksi Ruotsi ja Viro eivät ole määränneet […]
tammikuu 11, 2011

Eduskunta: Kysymys: Ruunaan metsätyömieskodin sulkemisuhasta

Eduskunta 11.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Ruunaan metsätyömieskodin sulkemisuhasta Eduskunnan puhemiehelle Ruunaalla Pohjois-Karjalassa sijaitseva metsätyömieskoti aloitti toimintansa marraskuussa 1966 ja on siitä lähtien tarjonnut eläkepäivien kodin metsässä elantonsa ansainneille […]
tammikuu 11, 2011

Eduskunta: Toimenpidealoite: Vihreä moottoritie -hankkeesta

Eduskunta 11.1.2011TOIMENPIDEALOITE Vihreä moottoritie -hankkeesta Eduskunnalle Koskenkylän ja Kotkan välisestä tiestä on vireillä Vihreä moottoritie -hanke. Tavoitteena on tehdä tiestä mahdollisimman ekologinen, uudenlainen tieliikenteen pilotti. Loviisan […]
tammikuu 11, 2011

Eduskunta: Toimenpidealoite: Vieraskielisten nimien käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa

Eduskunta 11.1.2011TOIMENPIDEALOITE Vieraskielisten nimien käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa Eduskunnalle Monet valtion virastot ovat ryhtyneet käyttämään muita kuin suomenkielisiä nimiä. Esimerkiksi Liikenteen Turvallisuusvirasto käyttää nimeä TraFi, […]
tammikuu 10, 2011

Kurkistus: Leikkauslistoja valmistellaan: lupaukset on pidettävä

Leikkauslistoja valmistellaan: lupaukset on pidettävä Kansalaisten on voitava luottaa julkisen vallan päätöksiin. Mitä tärkeämpi asia on kyseessä, sitä tärkeämpää on, että ihmiset voivat luottaa päätöksen pysyvyyteen. […]
tammikuu 4, 2011

Eduskunta: Kysymys: Jäänmurtajien palvelutason nostaminen

Eduskunta 4.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Jäänmurtajien palvelutason nostaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomen ulkomaankaupan kannalta merikuljetusten toimivuuden turvaaminen kaikissa sääolosuhteissa on ensisijaisen tärkeää. Talvisin meriliikenne on riippuvainen jäänmurtajista. VTT:n vuonna […]
tammikuu 4, 2011

Eduskunta: Kysymys: Irtisanottujen työkyvyn ylläpitämisestä

Eduskunta 4.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Irtisanottujen työkyvyn ylläpitämisestä Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö irtisanotaan, hän joutuu luopumaan sekä työstään että työterveyshuollon palveluista. Irtisanominen on monesti henkisesti raskas, ja siksi […]
tammikuu 4, 2011

Eduskunta: Kysymys: Vesiosuuskuntien avustamisesta

Eduskunta 4.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS Vesiosuuskuntien avustamisesta Eduskunnan puhemiehelle Kuivuus ja juomaveden laatuongelmat sekä uusi lainsäädäntö ovat viime vuosina johtaneet lukuisien vesiosuuskuntien perustamiseen. Edessä on miljoonien eurojen hankkeita […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta Eduskunnalle Kansaneläkkeisiin tehtiin tasokorotus, mutta se koski vain pientä osaa henkilöistä, jotka saavat pientä eläkettä eli alle 1 260 euroa kuukaudessa. […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Fortumin ydinvoimaluvasta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Fortumin ydinvoimaluvasta Eduskunnalle Ydinvoiman lupahakemukset käsiteltiin keväällä pitkän ja perusteellisen keskustelun jälkeen. Eduskunta päätyi hallituksen esityksestä myöntämään luvat Fennovoimalle ja TVO:lle. Kolmas hakija, Fortum, […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Taitetun eläkeindeksin poistamisesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Taitetun eläkeindeksin poistamisesta Eduskunnalle Eläkeindeksi, jossa palkkojen osuus on vain kaksikymmentä prosenttia, merkitsee sitä, että eläkeläisten suhteellinen ansiotaso laskee jatkuvasti. Pitkään eläkkeellä olleilla ansiotason […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Toimenpidealoite: Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta Eduskunnalle Suomessa pidetään julkisin varoin yllä kahta terveydenhuoltojärjestelmää; julkista ja ns. yksityistä, jonka kustannuksista Kansaneläkelaitos maksaa merkittävän osan. Kansalaisilla, jotka ovat […]
joulukuu 16, 2010

Eduskunta: Kysymys: VR-yhtymän suunnitelmista sulkea rautatieasemia

Eduskunta 16.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS VR-yhtymän suunnitelmista sulkea rautatieasemia Eduskunnan puhemiehelle VR-yhtymä aikoo sulkea eräitä rautatieasemia, kuten Jokelan aseman. Tämä merkitsisi lipunmyynnin loppumista ja matkustajien palvelutason laskua. Aseman […]
joulukuu 13, 2010

Kurkistus: Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääni

Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääniEduskunnan loppusyksyn työtä on hallinnut toisaalta valtion talousarvion käsittely ja toisaalta euron kriisi. Erityisesti Suuri valiokunta eli EU-valiokunta on keskustellut tiiviisti euron […]
joulukuu 13, 2010

Eduskunta: Kysymys: Säästäväisyydestä

Eduskunta 13.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Säästäväisyydestä Eduskunnan puhemiehelle Säästäväisyydellä tuetaan luonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää kehitystä. Säästäväisyys torjuu kaikkein tehokkaimmin ympäristöuhkia, energian tuhlausta ja ilmastonmuutosta. Kansalaisia tulee kannustaa säästämiseen, […]
joulukuu 8, 2010

Eduskunta: Kysymys: Päihdetyön ammattitutkinnosta

Eduskunta 8.12.2010KIRJALLINEN KYSYMYS Päihdetyön ammattitutkinnosta Eduskunnan puhemiehelle Päihdetyön ammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteistä ammatillista lisäkoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan […]